Vi anvender cookies til at måle trafikken på websitet og til at forbedre brugeroplevelsen. Klikker du videre på sitet, accepterer du anvendelsen af cookies. Læs mere

Opdatering til C5-HåndværkerEffect - Regnskabsprogrammet til håndværkereSpar tid, få bedre overblik og meget mere fleksibilitet i dit daglige arbejde

Du har muligvis allerede hørt om den nye opdatering, som vi har klar? Måske har du læst om det i vores nyhedsbrev, eller måske har du talt med Thomas, vores ekspert i C5-HåndværkerEffect. Uanset hvad, så får du her på siden en beskrivelse af de forbedringer, du kan få glæde af med C5-HåndværkerEffect 4.0, og så har du mulighed for at bestille et tilbud på opdatering af din C5-HåndværkerEffect.

Firma:

Navn:

E-Mail:

Telefon:

Evt. besked:

Generelt
C5-HåndværkerEffect er opdateret til den nyeste version af C5 (version 2012 SP1) med en række forbedringer, hvor vores fokus har været at imødekomme de ønsker, vores kunder har indrapporteret løbende. Med C5-HåndværkerEffect Version 4.0 får du et bedre overblik og du letter de daglige administrative opgaver.

Kreditor

 • Fakturaindlæsning er forbedret således, at du bedre kan håndtere variationer i de forskellige formater fra de forskellige leverandører.
 • Forsøges den samme faktura bogført mere end én gang på den samme kreditor, så får du nu en advarsel.
 • Hvis der er uoverensstemmelser mellem den fakturatotal, som C5 beregner på baggrund af de indlæste fakturalinjer, og den fakturatotal, som er angivet på leverandørens faktura, så bliver differencen nu bogført på afrundingskontoen. For at sikre at der ikke længere opstår differencer i saldi på kreditoren, er det fakturatotalen fra leverandørens faktura, som bliver posteret på kreditoren.

Lager

 • Prisindlæsning er blevet forbedret, således at den nu kan håndtere formater fra flere leverandører. Der understøttes nu også flere forskellige indlæsninger af rabatfiler.
 • Hvis leverandørens prisfilformat ikke findes blandt standardformaterne, er det nu muligt at lave en brugerdefineret opsætning af prisfiler. F.eks. kan du nu indlæse tekstfiler og komma- /semikolonseparerede filer.
 • Oversigtsbilledet i lagerkartoteket er udvidet, så der nu også vises evt. EAN-nummer (som du også kan søge på), listepris, kostpris og en standard salgspris på varen.

Projekt

 • Budgettering og efterkalkulation er blevet forbedret således, at du på hver sumart og art kan angive et kostbudget, revideret kostbudget samt salgsbudget.
 • Du kan også oprette et kost- og salgsbudget på projektet på baggrund af indtastede projektlinjer.
 • Ved kopiering af projektposter hentes kostprisen på projektlinjen nu fra projektposteringen og ikke som tidligere fra lagerkartoteket. Avancen på hhv. listeprisen og kostprisen vises nu på den enkelte projektlinje.
 • Ens projektlinjer kan nu sammenlægges. Det kan eksempelvis være nyttigt, hvis det samme varenummer optræder på flere forskellige projektlinjer.
 • Fra projektlinjerne kan du nu opdatere både kost- og salgsbudget på projektet ud fra de registrerede projektlinjer.
 • Der vises nu den højst prioriterede listepris på projektlinjerne.
 • Der kan nu dannes acontoforslag i forhold til de realiserede omkostninger og den budgetterede dækningsgrad på projektet.

Projekt og Arbejdskort

 • I projektkartoteket er der tilføjet et ekstra kartotek til arbejdskort. Det betyder, at du nu kan oprette flere arbejdskort på det samme projekt. Du kan eksempelvis oprette arbejdskort til flere medarbejdere på det samme projekt, eller flere arbejdskort til forskellige datoer / tidspunkter.
 • Der er nu oprettet flere standardlayouts til arbejdskort, som du frit kan vælge mellem.

Integrationsmuligheder

 • Den nye version er forberedt til integration med IT-Effects time- og materiale-registreringsløsninger. Outlook Timeregistrering og Mobil Timeregistrering.
 • Eksterne udskrifter fra debitor- og projektmodulet, som kontoudtog, rentenota, rykker, tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel og faktura, er nu forberedt til integration med IT-Effects PDF-modul, hvis du tilkobler en udskriftspakke.

Læs mere om Regnskabsprogram til håndværkere

 

Publiceret 17. marts 2014 i kategorien nyheder
Nøgleord: c5, c5-moduler