Blog: Ressourcestyring med visuel planlægning - IT Effect

Blog: Ressourcestyring med visuel planlægning

De fleste kender kalendersystemet Microsoft Outlook, som også er en integreret del af vores Byg & Anlægsløsning. Kalenderen giver overblik over dage, uger eller måneder – og også for kollegaer, maskiner, biler eller andet. Men til de store projekter, der strækker sig over længere perioder, kan det være en fordel at få et mere sammenhængende overblik over alle ressourcerne.  
Her kan et visuelt planlægningsværktøj, til styring af ressourcer undervejs i projektet, være en stor hjælp.  

RYK RUNDT PÅ RESSOURCERNE 

Ved hjælp af Netronics Gantt-diagrammer, er det muligt at planlægge flere måneder frem og derved opnå et overskueligt overblik over alle ressourcer – fra mandskab til maskiner. 
Hver opgave er sammensat af de ressourcer, som er planlagt at skulle være en del af projektet i løbet af projektets forløb. 
Nogle gange går tingene ikke helt som planlagt og derfor er det en fordel at såvel hele projektet, som de individuelle planlagte ressourcer, kan rykkes rundt som ønsket. Rykkes hele projektet, følger alle ressourcerne automatisk med, mens det også er muligt at udpege enkelte ressourcer og ændre planlægningen for disse.  

Yderligere er det også nemt at flytte rundt på ressourcerne i Gantt-systemet. De enkelte ressourcer, som på billedet kan ses som blå bjælker, kan nemlig arrangeres ved hjælp af drag and drop. Der klikkes altså blot på den ressource som skal flyttes og herefter trækkes den til den ønskede dato.   

NEM OG VELKENDT PLANLÆGNING 

Selve planlægningssystemet er placeret inde i Business Central. Systemet trækker altså data direkte fra Business Central, hvilket sikrer: 

          • At oversigten altid er opdateret

          • Nem adgang til arbejdskort direkte fra Gantt-kortet.  

Planlægning via Netronics Gantt-kort foregår altså reelt set på samme måde, som planlægning i Outlook; ændringer foretaget i Gantt-kortet opdateres automatisk på arbejdskortet og i sagssystemet, og omvendt opdateres ændringer i sagssystemet også automatisk i Gantt-kortet. Ligesom i Outlook, er der altså kun behov for at ændre planlægningen ét sted.  

Netronics Gantt-system er et tilkøb til planlægningsmodulet.