Blog: Kan mine ansatte bruge timeregistrering på projekter i C5/NAV?

Kan mine medarbejdere timeregistrere på projekter i C5/NAV?

Der er rigtig god mening i at få timer, materialeforbrug og ressourceforbrug opsamlet i C5 eller NAV under ét sagsnummer. Som projektleder vil man gerne kunne se hvad totalprisen på et projekt har været. For at lette efterkalkulationen, kan det være smart at have så mange oplysninger som muligt samlet et sted. Hvis alle medarbejdere i en virksomhed skal have brugeradgang til Microsofts produkter, kan det hurtig blive en dyr affære. Man kan også vælge at køre timeregistrering i et separat system, men det giver bare flere systemer at vedligeholde.

Løsningen er IT-Effect’s tidsregistrering. Systemet er koblet direkte på C5/NAV og fungerer i en browser, hvilket vil sige at timer kan indtastes direkte på en mobiltelefon, en tablet eller hvilken som helst anden digital enhed du ønsker at arbejde med.

Vi har udviklet tre versioner af tidsregistreringssystemet:

  • Gratis tidsregistrering som er fin til dig der ikke har de store behov, udover at registrere timer.
  • Business pakken som giver dig mulighed for at udlæse datafiler til dit ERP/økonomisystem og samtidig registrere ressourcer såsom maskintimer mm.
  • Business+ pakken som, foruden ovenstående funktioner, også har et godkenderpanel, hvilket vil sige, at de(n) projektansvarlige skal godkende de indberettede oplysninger for et givent projekt, inden oplysningerne videresendes til bogholderiet.
  • Du har yderligere mulighed for at tilkøbe integrationen til C5/NAV, så du nemt kan lave efterkalkulationer og skabe overblik over projektet.