Nye opdateringer og funktioner i Byg & Anlægsløsningen november 2018 - IT Effect

Nye opdateringer og funktioner i Byg & Anlægsløsningen november 2018

Vi har opdateret en række funktioner i vores Byg & Anlægsløsning som bl.a. er funktioner i Dokumenthåndteringen, Servicemodulet, Timeregistreringen, Godkenderpanelet med flere. Samtidig arbejder vi på endnu flere opdateringer som kommer inden jul i år. I dette indlæg fortæller vi om vores opdateringer og løfter sløret for dem der kommer lige om lidt.

DOKUMENTHÅNDTERING

  • Som en del af vores Dokumenthåndtering er det nu muligt at flette med PDF-skabeloner. Det betyder at bruges der skabeloner til f.eks. servicerapporter, kvalitetssikringsskemaer eller andet som skal udfyldes ved en opgave på en sag, så er det muligt at benytte den skabelon du ønsker.
  • Vi har udviklet et tilkøb der gør det muligt at få kundens underskrift på PDF-dokumenter f.eks. i forbindelse med udførelse af arbejde, der kræver kundens accept.
  • En overordnet optimering har gjort vores Dokumenthåndtering hurtigere og understøtter samtidig en dybere mappestruktur*.
  • Det er muligt at flette med en opgavelinje, som betyder at der f.eks. kan dannes et aftaledokument for et stykke ekstraarbejde. En ekstra undermappe for dette ekstraarbejde gør, at der både kan styres aftaledokument mod bygherre og evt. underleverandør, som skal udføre arbejdet*. 
  • I Servicemodulet og Microsoft Outlook kan du nu oprette dokumenter. Mange projektledere bruger Outlook og direkte herfra kan der også dannes dokumenter og aftalesedler direkte til sagsstrukturen. Endvidere kan serviceteknikeren direkte fra servicemodulet også danne et nyt dokument eller KS skema, som ligeledes arkiveres til sagsstrukturen. Er proceduren at der skal være en underskrift på dokumentet kan det også lade sig gøre.  

*Kræver opdatering af Microsoft Dynamics NAV

SERVICEMODULET

IT-Effects Servicemodul har fået nye funktioner som er blevet efterspurgt af vores kunder, som f.eks. på sagsoversigten at kunne vælge de kolonner man ønsker at se.

PULJEOPGAVER

Det er nu muligt at opsætte såkaldte puljeopgaver som de enkelte serviceenheder kan aftage. Ved puljeopgaver menes der serviceopgaver der kan foretages ved lejlighed og ikke bestilt til et specifikt tidspunkt, som f.eks. hvis en servicetekniker efterspørges til et eftersyn næste gang han/hun befinder sig i samme område.

FÅ ADGANG TIL TIMEREGISTRERINGEN DIREKTE FRA SERVICEMODULET

Er din serviceenhed koblet på timeregistreringen, så er der nu et link i Servicemodulet til den tilhørende registrering, så den er let at tilgå i din timeregistrering.

Filteret i topmenuen har vi rykket ned under Indkøb, Historik og Servicelog. Filteret ryddes hvis du forlader aftalen.

TIMEREGISTRERINGENS NYE FUNKTIONER

Materialer og ressourcer kan nu opsættes til at følge samme sagsopgave som timerne på en registrering. Ved valg af en specifik opgavelinje får du mulighed for at registrerer alt på en valgt sagsopgave på den pågældende sag. I timeregistreringen er det nu lavet sådan, at hvis den enkelte registrering hører til et servicebesøg, så vises et link til det pågældende servicebesøg.

GODKENDERPANELET

Der er kommet et nyt filter i Godkenderpanelet, nemlig dato-afgrænsning. Filteret forbliver aktivt indtil det deaktiveres.

Der kan skiftes opgavelinje på en registrering uden først at skifte sag. Forsøger du som godkender at slette en registrering, så kommer der nu automatisk en advarsel, så registreringen ikke slettes med et enkelt klik. Det er også som standard blevet umuligt at slette registreringer fra arkivet.

TIMERAPPORT

Du kan nu se to medarbejder visninger, der summerer på henholdsvis sager og arbejdstyper. På medarbejdervisninger er det nu også muligt at vise alle medarbejdere og samtidig er det muligt, at eksporterer registreringer til Excel.

KOMMENDE OPDATERINGER

Inden årets udgang kommer endnu en opdatering på Servicemodulet, der blandt giver mulighed for at oprette nye serviceaftaler med tilhørende NAV sagsplanlægningslinjer samt en tættere integration med sagsplanlægningslinjerne, så ændringer i en aftale på servicemodulet afspejles i Microsoft Dynamics NAV.

FÅ BESKED VED DEN NÆSTE OPDATERING

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, så får du automatisk besked hvad vi opdaterer samt nyheder, tips og tricks. 

Få automatisk besked om opdateringer