Blog: Slip for unødvendige museklik i C5 med genvejen Ctrl+Alt+F4

Slip for unødvendige museklik med genvejen Ctrl+Alt+F4

Hop fra ordrelinje til varekartotek
Befinder du dig på en ordrelinje, og har du brug for at se selve varen, kan du hoppe direkte til varekartoteket. Det gør du ved at stille musemarkøren på det pågældende varenummerfeltet og taste genvejen Ctrl + Alt + F4. Du ender nu i varekartoteket på den pågældende vare. For at komme tilbage igen taster du Esc.

Hop fra ordre til kunde
Fra en ordre kan du hoppe til den pågældende kunde ved at stå i feltet kontonummer og taste genvejen Ctrl + Alt + F4. Du ender nu i debitorkartoteket på den pågældende kunde.

Hop rundt næsten alle andre steder – prøv dig frem
Du kan anvende denne genvej alle andre steder i C5, hvor det felt du står i, refererer til et såkaldt stamkartotek. F.eks. kreditor, debitor, lager, betalingsbetingelser, valuta og mange andre steder. Prøv dig frem! Det sker der ikke noget ved. Hvis det felt du forsøger at hoppe fra ikke refererer til et stamkartotek, hopper den bare ikke.

Virker det ikke?
Nogle computere kan have problemer med at håndtere denne genvejstast. Årsagen er ofte, at selve computeren har nogle foruddefinerede genvejstaster, som ikke uden videre kan overskrives af C5. I nogle tilfælde kan problemet løses ved at slette de foruddefinerede genvejstaster. Det afhænger af den enkelte computer, hvordan det gøres. I den seneste C5-version, C5 2012, er der dog lavet en alternativ løsning for at kompensere for problemet. Højreklik med musen, når du står på varenummerfeltet i ordrelinjen og vælg hovedkartotek, så ender du ligeledes i varekartoteket på den pågældende vare. Som med genvejstasten kan du gøre dette alle andre steder i C5, hvor du ønsker at hoppe til det relevante stamkartotek.