Tip: Tilpas dine skærmbilleder så de passer til dine behov

Tilpas dine skærmbilleder så de passer til dine behov

Har du en masse felter i dine skærmbilleder, som du ikke bruger? Eksempelvis på ordrer, indkøb, varer osv. Mangler du nogle felter? Er felterne for lange/korte? Eller står de bare i en vilkårlig og ikke-optimal rækkefølge?

Du kan tilpasse visningen af felter helt efter dine ønsker, og dine kollegaer kan gøre det samme.

Sådan gør du:

  • Stil dig i det felt, du ønsker at flytte / fjerne
  • Hold tasterne Ctrl + ALT + F6 nede for at komme i ”rette-mode”.
  • For at flytte feltet, holder du Ctrl nede mens du trykker PIL OP eller PIL NED, indtil feltet står, hvor du ønsker, det skal stå. For at flytte feltet til et andet faneblad, så markér feltet og tryk Page Up / Page Down. Ønsker du i stedet at slette et felt, stiller du dig i feltet og taster ALT + F9. OBS: Vær HELT sikker på du er i ”rette-mode” før du sletter (trykker ALT + F9)! Ellers sletter du posten. Ønsker du at tilføje et felt, så tryk F2 og vælg det ønskede felt fra listen som vises. Ønsker du at justere et felts bredde, så markér et felt og tast Ctrl + Pil venstre eller Ctrl + Pil højre, indtil bredden passer.
  • Når du er færdig med at flytte, slette eller tilføje et felt, så tast TAB eller Shift + TAB for at kommer frem eller tilbage til næste felt.For at komme ud af ”rette-mode” tast F3.

Fortryder du dine ændringer, er skaden ikke større, end at du kan taste Ctrl + F9. Dermed sletter du de bruger rettelser, du netop har foretaget.

OBS: Hvis du anvender en consol-visning erstatter du genvejen Ctrl + ALT + F6 med genvejen Ctrl + F6