Branchespecifik løsning til Byg & Anlæg | 30 dages gratis prøveperiode

Funktionsoversigt: Byg & Anlægsløsningen

Vores branchespecifikke IT-løsning indeholder mange forskellige funktioner, allesammen udviklet og integreret til at kunne dække de IT-behov der er i bygge-og anlægsbranchen. Vi ved, at virksomheder er forskellige og derfor kan der vælges mellem 2 forskellige løsninger: Cloud og Pro. 
Cloud-løsningen kan bedst betegnes som en standardløsning og er placeret i Microsoft Azure-skyen. Der er derfor ingen omkostninger til servere og løsningen kan tilgås direkte fra din browser. 
Pro-løsningen er til virksomheder, der har brug for tilretninger eller en skræddersyet løsning. Det kan f.eks. være virksomheder med mange medarbejdere, egne servere eller eksisterende opdateringsabonnement hos Microsoft. 

 

I skyen eller lokalt installeret

Begge løsninger bygger på et Microsoft fundament, som giver dig tryghed, sikkerhed og en masse fleksibilitet. Lad din løsning ligge i Microsoft Azure-skyen og slip for utryghed omkring back-up og manglende sikkerhed, eller få løsningen lokalt installeret på egne servere. 

Begge løsninger er inklusiv et standard økonomi-og administrationssystem og et udvidet forretningssystem, der begge er bygget på en Microsoft løsning, hvilket også giver en yderst professionel sikkerhed.  Der er support inkluderet, integrationsmuligheder til andre systemer, ingen begrænsninger på posteringer/plads, gratis adgang til din revisor, muligt at integrere nye apps fra Microsofts nye appmarked AppSource m.m.

 

Business Central Cloud

Standard IT-system

Business Central Pro

Mulighed for tilretninger og specialløsninger

Byg & Anlægsløsningen

 

Funktioner til Byg og Anlæg
 • Håndtering og oprettelse af undersager
 • Ekstra felter på sagskort: lev., bilagsnr. m.v.
 • Leveringsadresse på faktura/kreditnota
 • Sagsnummer på faktura/kreditnota
 • Ændre debitor på sag
 • Tilpassede rollecentre: Ejer, økonomi og projektleder
 • Standard kontoplan og regnskabssæt med skabeloner – klar til brug
 • Tilpassede udskrifter: Faktura, kontoudtog, rykker
 • Rapport til opgørelse af VIA (igangværende arbejder) – metode simple
 • Sagsopgørelsesrapporter til brug for sagsindblik
 • Mulighed for noter i sagskladde, herunder integration til timeregistrering
 • Mulighed for stadeopgørelse på hovedsag og evt. ekstraarbejde
 • Sammenlægning af linjer i forbindelse med fakturering
Regnskabsrelaterede funktioner
 • Komplet finansbogholderi, inkl. momsregnskab  
 • Budget med redigering i Excel  
 • Balanceudskrift af sidste års tal, holdt op mod budget  
 • Afstemning mod bank, herunder import af CSV-fil fra bank 
 • Mulighed for faste finanskladder til løn, afskrivninger mv.   
 • Inkl. flere regnskaber til f.eks. holdingselskaber, ejendomsselskaber   
 • Fakturering via EAN (offentlige) og til PDF, herunder også aconto fakturering   
 • Rykkere, rentenota og kontoudtog på PDF   
 • Indbetaling via FIK koder igennem indlæsning fra bank  
 • Dannelse af udbetalingsfil til bank (DK-betalinger)  
 • Valutahåndtering med automatisk opdatering   
 • Dimensionsregnskab med op til 8 valgfrie dimensioner pr. postering. Eksempelvis regnskab på afdeling, biler mv.   
 • Mulighed for at lægge andre sprog og regnskabsregler ind  
 • Likviditetsanalyser og beregning  
 • Kontoskemaer til udvidet budgetkontrol og regnskabsaflæggelse
Andre funktioner:
 • Simpel og avanceret lagerstyring   
 • Indkøbsstyring og opretning af indkøbsrekvisitioner og indkøbsordrer   
 • Priskartotek med mulighed for individuelle priser og rabatter pr. sag og pr. kunde  
 • Anlægsmodul med service og afskrivningsinterval  
 • Kopier og opret nye sager med skabeloner – hurtigt og enkelt  
 • Ressourcemodul til maskiner og personer   
 • Indbyggede workflows til godkendelse og opfølgning 
 • Kontaktpersonsystem integreret med Outlook 
 • CRM-system til pipeline og salgsstyring, sandsynligheder på salgsmuligheder   
 • Særskilt tilbudsmodul   
 • HR-kartotek til registrering af certifikater, hvem har fået udleveret hvilke nøgler, PCere osv.   
 • Avanceret rettighedsstyring   
 • Indbyggede rollecentre – få vist de knapper og funktioner, som skal bruges til din rolle i virksomheden  
 • Mulighed for at rette og tilpasse i eget rollecenter  
 • Mulighed for valg af sprog  
 • Integration til øvrige Office produkter som Word, Excel og f.eks. OneNote

Udvidet sagsbudget

 

Låst budget

Med funktionen låst budget, fås et overblik over hvordan en sag ser ud, i forholdet mellem budget og de faktiske tal. Med låst budget fås dermed et overblik over forkalkulation og efterkalkulation. Når f.eks. en sag er kalkuleret og en aftale indgås med en kunde, kan det være en god idé at låse budgettet – for derigennem at bruge det som erfaringstal til de næste sager.

I grafikken ses et eksempel på en sag, hvor udgangspunktet for det kalkulerede budget for DB og DG fremgår. Yderligere ses også det faktisk løbende DB og DG for sagen, samt det forventede budgetterede DB og DG for sagen, når den er afsluttet.

Integration til lønsystemer

 

Bruger virksomheden eksterne lønsystemer

Benytter du Lessor eller Bluegarden som lønsystem, kan vi også integrere økonomisystemet til det.

Læs mere om Lessor Løn

Læs mere om Bluegarden løn.

Dokumenthåndtering inkl. KS og aftalesedler

 

Dokumenthåndtering

Når du opretter sagerne i Dynamics 365 Business Central/NAV, dannes der automatisk en mappestruktur i din Microsoft Office 365 og sagsnummeret er nu det samme både i Microsoft Office 365 og i Dynamics NAV. Du får altså alt gemt ét sted i dit digitale arkiv – også e-mails og billeder m.m. på den enkelte sag.

Dokumentets forløb er således:

 1. Projektet dannes i Microsoft Dynamics NAV/økonomisystemet
 2. Der dannes automatisk en mappestruktur i Office 365
 3. Dokumenter flettes med data fra sagskort til Word/Excel
 4. Relevante dokumenter er nu synlige på SharePoint og via Microsoft Dynamics NAV
 5. Mappen med de relevante filer for det oprettede projekt findes nu også i den lokale stifinder og er nem at tilgå
 6. Når sagen åbnes i stifinder, ligger alle de relevante dokumenter og filer på sagen ét sted. Her ligger f.eks. også billederne, der er registreret af medarbejdere, der via deres registreringer, har arkiveret billeder på det arbejde, de har lavet på sagen.

Læs mere om dokumenthåndtering.

Dan egne KS skemaer

Ved hjælp af dokumentstyring dannes der egne KS skemaer i dit system. Det kan både ske i Word og Excel, alt efter hvad du fortrækker.

Billedet viser et eksempel på et Word dokument, som kan være flettet med data taget direkte fra sagen i systemet.

Mailarkivering

 

Tilkøb til dokumenthåndteringsmodulet

Få mulighed for at arkivere vigtige og relevante e-mails for de enkelte sager – direkte via Microsoft Outlook.
Med mailarkivering tilføjes en ny knap i Outlook, som giver mulighed for at arkivere mails direkte på de enkelte sager. De arkiverede mails opbevares nu i SharePoint, sammen med de resterende dokumenter, der tilhører sagen.

Integration til Sigma

 

Benytter din virksomhed Sigma?
Vi er partner med Sigma og integrerer derfor til deres kalkulationsprogram. Benytter du et andet kalkulationssystem, kan vi muligvis også integrere til dette.

 

Opgavestyring, timeregistrering og fotodokumentation

 

Registrering og godkendelse af timer, materialer og ressourcer

Funktionen giver mulighed for at kunne registrere timer, materialer og ressourcer. Sammen med godkenderpanelet sørger du for, at det fremover kun er godkendte timer, der sendes til bogholderiet.

Hurtigt og online

Med online tidsregistrering kan du få styr på tiden og sikrer en nem, hurtig og enkel registrering af arbejdstiden. Samtidig får du et fuldt overblik over de planlagte og brugte arbejdstimer, med vores timeregistreringsprogram. Det betyder, at det er slut med håndskrevne timesedler, som medarbejderne skal huske at få afleveret. Med vores online og gratis tidsregistrering går ingen timer tabt, og med et enkelt klik sendes arbejdstimerne direkte til godkendelse hos chefen eller bogholderiet.

Når medarbejderen åbner timeregistreringen på mobilen, kan månedens overblik ses som det vises her på mobilen. Farverne indikerer hvorvidt registreringen er registreret (orange) eller godkendt (grøn). På mobilen til højre ses den egentlige registrering – her kan tilføjes kommentarer, materialer og ressourcer til registreringen.

Herunder ses godkenderpanelet. Den projektansvarlige får tilsendt den tidsregistrering der er dannet på mobilen og kan så vælge at redigere, godkende, afvise eller slette registreringen. Godkendes registreringen i godkenderpanelet, så sendes den godkendte registrering direkte til kassekladden i økonomisystemet til bogføring.

Læs om opgavestyring.

Billeder følger registreringer 

Vores kunder fortæller os, at udtrykket ‘et billede siger mere end 1.000 ord’ er sandt, når det gælder vores fotodokumentation. Du får visualiseret projektforløbet og kan fremover fremvise dokumentation på alle registreringer, du har dokumenteret arbejde med billeder. Ved at bruge fotodokumentationen arkiveres alle de registrerede billeder på sagen i det digitale arkiv – det er smart, simpelt og nemt.

Mobilen viser, hvordan skærmen ser ud, når medarbejderen er ved at danne en registrering med et billede. Billederne kan hentes direkte fra kamerarullen på telefonen, og bliver så vedhæftet registreringen.

Billedet der sendes med registreringen, sendes videre med registreringen til godkendelse hos den projektansvarlige (se skærmen) og når registreringen godkendes her, sendes registreringen videre til bogholderiet. Billederne arkiveres direkte i den tilhørende sag på SharePoint, så de relevante billeder fra registreringerne, følger sagerne i arkivet.

Læs mere om fotodokumentation.

 

Akkord- og skurbog

 

Den elektroniske skurbog

Vores bud på en elektronisk skurbog til registrering af timeforbruget på akkordopgaver. Skurbogen er fuldt integreret i vores løsning og timerne overføres derfor direkte til godkenderpanelet, hvor projektlederen kan redigere, godkende, afvise eller slette registreringen. 

 

Servicehåndtering og planlægning

 

Servicehåndtering

Brug sagsmodulet til at få styr på dine serviceopgaver. Med en simpel tilgang og udvidelse på sagsmodulet skabes der overblik og sammenhæng til serviceopgaver i marken.

Få håndtering af servicekontrakter og opgaver med vores servicehåndteringsmodul, der giver dig et komplet overblik over serviceopgaverne, og integreres automatisk til opgavestyringen for det udførte arbejde.

Ved hjælp af servicemodulet, kan der sendes opgaver ud til udvalgte medarbejdere, der så herefter udfører opgaven hos kunden og registrerer timerne, som herefter importeres tilbage i Microsoft Dynamics NAV.

Se servicehåndteringsprocessen i billeder og læs mere.

Ét klik, så ligger sagen i kalenderen

Planlæg og opret opgaver eller aftaler direkte i Microsoft Outlook. Der kan planlægges både mandetimer, biler og øvrige ressourcer.

Sagen planlægges og oprettes i Microsoft Dynamics NAV og sendes derefter til Outlook kalenderen. Dette giver dig mulighed for at danne et let og simpelt overblik over virksomhedens ressourcer. Skal det være muligt både at kunne håndtere opgaver og økonomi på en hovedsag og efterfølgende ekstraopgaver, så kan du styre det via undersagsmodulet i økonomisystemet.

Læs mere om planlægning.

Økonomisk overblik via Power BI

 

Økonomisk overblik

Med det økonomiske overblik, får du vist nøgletallene i form af grafer og søjler med statistikværktøjet Power BI. Du kan nemt efterkalkulere og dele dine rapporter med dine kollegaer, så I sammen kan optimere måden I arbejder på og arbejde smartere og mere effektivt på næste projekt.

Statistikværktøjet samler alle nøgletallene og giver dem liv. Opstillingen af tal og søjler sættes op baseret på den enkelte medarbejders ønsker – måske er det, at holde øje med virksomhedens økonomi eller måske ønsker salgschefen at fokusere mere på, hvilke salg og projekter, der har været sat i gang, i en specifik periode.

Læs meget mere om mulighederne med statistikker og efterkalkulation på projektforløb.

Administrativ bruger (bogholder/projektleder mfl.)

 

Hvad er en administrativ bruger?

Der er 2 brugertyper i løsningen – en administrativ og en begrænset brugertype. Den administrative er til dig der skal bogføre, fakturere, lave lagerreguleringer og som kræver funktioner vedr. finansposteringer eller skal kunne oprette nye sager i systemet. 

Udgangspunktet er derfor, at projektledere og bogholderi har en full user licens. Men er man projektleder, som ikke nødvendigvis skal oprette nye sager, kan man afprøve, om man kan nøjes med en begrænset bruger. Den administrative bruger kaldes ofte en fuld bruger eller en regnskabsbruger.

For den regnskabsansvarlige er det altafgørende at have den administrative rolle i økonomisystemet, da der arbejdes med projektstyring, fakturering, lønninger m.m. Læs om alle fordelene for den regnskabsansvarlige og ved at vælge Microsoft Dynamics løsningerne her.

Begrænset bruger

 

Hvad er en begrænset bruger?

Denne bruger forklares ofte som en ‘kiggebruger’. Den tekniske beskrivelse af en begrænset bruger er, at man kan læse data, der hvor man har rettighed til. Man kan også skrive data i en række standard tabeller og 3 valgfrie tabeller. Der bruges ofte mere end 3 tabeller, når man skal oprette en ny sag.  

Business Central Cloud

Standard IT-system

Byg & Anlægsløsningen

Funktioner til Byg og Anlæg
 • Håndtering og oprettelse af undersager
 • Ekstra felter på sagskort: lev., bilagsnr. m.v.
 • Leveringsadresse på faktura/kreditnota
 • Sagsnummer på faktura/kreditnota
 • Ændre debitor på sag
 • Tilpassede rollecentre: Ejer, økonomi og projektleder
 • Standard kontoplan og regnskabssæt med skabeloner – klar til brug
 • Tilpassede udskrifter: Faktura, kontoudtog, rykker
 • Rapport til opgørelse af VIA (igangværende arbejder) – metode simple
 • Sagsopgørelsesrapporter til brug for sagsindblik
 • Mulighed for noter i sagskladde, herunder integration til timeregistrering
 • Mulighed for stadeopgørelse på hovedsag og evt. ekstraarbejde
 • Sammenlægning af linjer i forbindelse med fakturering
Regnskabsrelaterede funktioner
 • Komplet finansbogholderi, inkl. momsregnskab  
 • Budget med redigering i Excel  
 • Balanceudskrift af sidste års tal, holdt op mod budget  
 • Afstemning mod bank, herunder import af CSV-fil fra bank 
 • Mulighed for faste finanskladder til løn, afskrivninger mv.   
 • Inkl. flere regnskaber til f.eks. holdingselskaber, ejendomsselskaber   
 • Fakturering via EAN (offentlige) og til PDF, herunder også aconto fakturering   
 • Rykkere, rentenota og kontoudtog på PDF   
 • Indbetaling via FIK koder igennem indlæsning fra bank  
 • Dannelse af udbetalingsfil til bank (DK-betalinger)  
 • Valutahåndtering med automatisk opdatering   
 • Dimensionsregnskab med op til 8 valgfrie dimensioner pr. postering. Eksempelvis regnskab på afdeling, biler mv.   
 • Mulighed for at lægge andre sprog og regnskabsregler ind  
 • Likviditetsanalyser og beregning  
 • Kontoskemaer til udvidet budgetkontrol og regnskabsaflæggelse
Andre funktioner:
 • Simpel og avanceret lagerstyring   
 • Indkøbsstyring og opretning af indkøbsrekvisitioner og indkøbsordrer   
 • Priskartotek med mulighed for individuelle priser og rabatter pr. sag og pr. kunde  
 • Anlægsmodul med service og afskrivningsinterval  
 • Kopier og opret nye sager med skabeloner – hurtigt og enkelt  
 • Ressourcemodul til maskiner og personer   
 • Indbyggede workflows til godkendelse og opfølgning 
 • Kontaktpersonsystem integreret med Outlook 
 • CRM-system til pipeline og salgsstyring, sandsynligheder på salgsmuligheder   
 • Særskilt tilbudsmodul   
 • HR-kartotek til registrering af certifikater, hvem har fået udleveret hvilke nøgler, PCere osv.   
 • Avanceret rettighedsstyring   
 • Indbyggede rollecentre – få vist de knapper og funktioner, som skal bruges til din rolle i virksomheden  
 • Mulighed for at rette og tilpasse i eget rollecenter  
 • Mulighed for valg af sprog  
 • Integration til øvrige Office produkter som Word, Excel og f.eks. OneNote

Udvidet sagsbudget

Låst budget

Med funktionen låst budget, fås et overblik over hvordan en sag ser ud, i forholdet mellem budget og de faktiske tal. Med låst budget fås dermed et overblik over forkalkulation og efterkalkulation. Når f.eks. en sag er kalkuleret og en aftale indgås med en kunde, kan det være en god idé at låse budgettet – for derigennem at bruge det som erfaringstal til de næste sager.

I grafikken ses et eksempel på en sag, hvor udgangspunktet for det kalkulerede budget for DB og DG fremgår. Yderligere ses også det faktisk løbende DB og DG for sagen, samt det forventede budgetterede DB og DG for sagen, når den er afsluttet.

Integration til lønsystemer

Bruger virksomheden eksterne lønsystemer

Benytter du Lessor eller Bluegarden som lønsystem, kan vi også integrere økonomisystemet til det.

Læs mere om Lessor Løn

Læs mere om Bluegarden løn.

Dokumenthåndtering inkl. KS og aftalesedler

Dokumenthåndtering

Når du opretter sagerne i Dynamics 365 Business Central/NAV, dannes der automatisk en mappestruktur i din Microsoft Office 365 og sagsnummeret er nu det samme både i Microsoft Office 365 og i Dynamics NAV. Du får altså alt gemt ét sted i dit digitale arkiv – også e-mails og billeder m.m. på den enkelte sag.

Dokumentets forløb er således:

 1. Projektet dannes i Microsoft Dynamics NAV/økonomisystemet
 2. Der dannes automatisk en mappestruktur i Office 365
 3. Dokumenter flettes med data fra sagskort til Word/Excel
 4. Relevante dokumenter er nu synlige på SharePoint og via Microsoft Dynamics NAV
 5. Mappen med de relevante filer for det oprettede projekt findes nu også i den lokale stifinder og er nem at tilgå
 6. Når sagen åbnes i stifinder, ligger alle de relevante dokumenter og filer på sagen ét sted. Her ligger f.eks. også billederne, der er registreret af medarbejdere, der via deres registreringer, har arkiveret billeder på det arbejde, de har lavet på sagen.

Læs mere om dokumenthåndtering.

Dan egne KS skemaer

Ved hjælp af dokumentstyring dannes der egne KS skemaer i dit system. Det kan både ske i Word og Excel, alt efter hvad du fortrækker.

Billedet viser et eksempel på et Word dokument, som kan være flettet med data taget direkte fra sagen i systemet.

Mailarkivering

Tilkøb til dokumenthåndteringsmodulet

Få mulighed for at arkivere vigtige og relevante e-mails for de enkelte sager – direkte via Microsoft Outlook.
Med mailarkivering tilføjes en ny knap i Outlook, som giver mulighed for at arkivere mails direkte på de enkelte sager. De arkiverede mails opbevares nu i SharePoint, sammen med de resterende dokumenter, der tilhører sagen.

Integration til Sigma

Benytter din virksomhed Sigma?
Vi er partner med Sigma og integrerer derfor til deres kalkulationsprogram. Benytter du et andet kalkulationssystem, kan vi muligvis også integrere til dette.

 

Opgavestyring, timeregistrering og fotodokumentation

Registrering og godkendelse af timer, materialer og ressourcer

Funktionen giver mulighed for at kunne registrere timer, materialer og ressourcer. Sammen med godkenderpanelet sørger du for, at det fremover kun er godkendte timer, der sendes til bogholderiet.

Hurtigt og online

Med online tidsregistrering kan du få styr på tiden og sikrer en nem, hurtig og enkel registrering af arbejdstiden. Samtidig får du et fuldt overblik over de planlagte og brugte arbejdstimer, med vores timeregistreringsprogram. Det betyder, at det er slut med håndskrevne timesedler, som medarbejderne skal huske at få afleveret. Med vores online og gratis tidsregistrering går ingen timer tabt, og med et enkelt klik sendes arbejdstimerne direkte til godkendelse hos chefen eller bogholderiet.

Når medarbejderen åbner timeregistreringen på mobilen, kan månedens overblik ses som det vises her på mobilen. Farverne indikerer hvorvidt registreringen er registreret (orange) eller godkendt (grøn). På mobilen til højre ses den egentlige registrering – her kan tilføjes kommentarer, materialer og ressourcer til registreringen.

Herunder ses godkenderpanelet. Den projektansvarlige får tilsendt den tidsregistrering der er dannet på mobilen og kan så vælge at redigere, godkende, afvise eller slette registreringen. Godkendes registreringen i godkenderpanelet, så sendes den godkendte registrering direkte til kassekladden i økonomisystemet til bogføring.

Læs om opgavestyring.

Billeder følger registreringer 

Vores kunder fortæller os, at udtrykket ‘et billede siger mere end 1.000 ord’ er sandt, når det gælder vores fotodokumentation. Du får visualiseret projektforløbet og kan fremover fremvise dokumentation på alle registreringer, du har dokumenteret arbejde med billeder. Ved at bruge fotodokumentationen arkiveres alle de registrerede billeder på sagen i det digitale arkiv – det er smart, simpelt og nemt.

Mobilen viser, hvordan skærmen ser ud, når medarbejderen er ved at danne en registrering med et billede. Billederne kan hentes direkte fra kamerarullen på telefonen, og bliver så vedhæftet registreringen.

Billedet der sendes med registreringen, sendes videre med registreringen til godkendelse hos den projektansvarlige (se skærmen) og når registreringen godkendes her, sendes registreringen videre til bogholderiet. Billederne arkiveres direkte i den tilhørende sag på SharePoint, så de relevante billeder fra registreringerne, følger sagerne i arkivet.

Læs mere om fotodokumentation.

 

Akkord- og skurbog

Den elektroniske skurbog

Vores bud på en elektronisk skurbog til registrering af timeforbruget på akkordopgaver. Skurbogen er fuldt integreret i vores løsning og timerne overføres derfor direkte til godkenderpanelet, hvor projektlederen kan redigere, godkende, afvise eller slette registreringen. 

 

Servicehåndtering og planlægning

Servicehåndtering

Brug sagsmodulet til at få styr på dine serviceopgaver. Med en simpel tilgang og udvidelse på sagsmodulet skabes der overblik og sammenhæng til serviceopgaver i marken.

Få håndtering af servicekontrakter og opgaver med vores servicehåndteringsmodul, der giver dig et komplet overblik over serviceopgaverne, og integreres automatisk til opgavestyringen for det udførte arbejde.

Ved hjælp af servicemodulet, kan der sendes opgaver ud til udvalgte medarbejdere, der så herefter udfører opgaven hos kunden og registrerer timerne, som herefter importeres tilbage i Microsoft Dynamics NAV.

Se servicehåndteringsprocessen i billeder og læs mere.

Ét klik, så ligger sagen i kalenderen

Planlæg og opret opgaver eller aftaler direkte i Microsoft Outlook. Der kan planlægges både mandetimer, biler og øvrige ressourcer.

Sagen planlægges og oprettes i Microsoft Dynamics NAV og sendes derefter til Outlook kalenderen. Dette giver dig mulighed for at danne et let og simpelt overblik over virksomhedens ressourcer. Skal det være muligt både at kunne håndtere opgaver og økonomi på en hovedsag og efterfølgende ekstraopgaver, så kan du styre det via undersagsmodulet i økonomisystemet.

Læs mere om planlægning.

Økonomisk overblik via Power BI

Økonomisk overblik

Med det økonomiske overblik, får du vist nøgletallene i form af grafer og søjler med statistikværktøjet Power BI. Du kan nemt efterkalkulere og dele dine rapporter med dine kollegaer, så I sammen kan optimere måden I arbejder på og arbejde smartere og mere effektivt på næste projekt.

Statistikværktøjet samler alle nøgletallene og giver dem liv. Opstillingen af tal og søjler sættes op baseret på den enkelte medarbejders ønsker – måske er det, at holde øje med virksomhedens økonomi eller måske ønsker salgschefen at fokusere mere på, hvilke salg og projekter, der har været sat i gang, i en specifik periode.

Læs meget mere om mulighederne med statistikker og efterkalkulation på projektforløb.

Administrativ bruger (bogholder/projektleder mfl.)

Hvad er en administrativ bruger?

Der er 2 brugertyper i løsningen – en administrativ og en begrænset brugertype. Den administrative er til dig der skal bogføre, fakturere, lave lagerreguleringer og som kræver funktioner vedr. finansposteringer eller skal kunne oprette nye sager i systemet. 

Udgangspunktet er derfor, at projektledere og bogholderi har en full user licens. Men er man projektleder, som ikke nødvendigvis skal oprette nye sager, kan man afprøve, om man kan nøjes med en begrænset bruger. Den administrative bruger kaldes ofte en fuld bruger eller en regnskabsbruger.

For den regnskabsansvarlige er det altafgørende at have den administrative rolle i økonomisystemet, da der arbejdes med projektstyring, fakturering, lønninger m.m. Læs om alle fordelene for den regnskabsansvarlige og ved at vælge Microsoft Dynamics løsningerne her.

Begrænset bruger

Hvad er en begrænset bruger?

Denne bruger forklares ofte som en ‘kiggebruger’. Den tekniske beskrivelse af en begrænset bruger er, at man kan læse data, der hvor man har rettighed til. Man kan også skrive data i en række standard tabeller og 3 valgfrie tabeller. Der bruges ofte mere end 3 tabeller, når man skal oprette en ny sag.  

Business Central Pro

Mulighed for tilretninger og specialløsninger

Byg & Anlægsløsningen

Funktioner til Byg og Anlæg
 • Håndtering og oprettelse af undersager
 • Ekstra felter på sagskort: lev., bilagsnr. m.v.
 • Leveringsadresse på faktura/kreditnota
 • Sagsnummer på faktura/kreditnota
 • Ændre debitor på sag
 • Tilpassede rollecentre: Ejer, økonomi og projektleder
 • Standard kontoplan og regnskabssæt med skabeloner – klar til brug
 • Tilpassede udskrifter: Faktura, kontoudtog, rykker
 • Rapport til opgørelse af VIA (igangværende arbejder) – metode simple
 • Sagsopgørelsesrapporter til brug for sagsindblik
 • Mulighed for noter i sagskladde, herunder integration til timeregistrering
 • Mulighed for stadeopgørelse på hovedsag og evt. ekstraarbejde
 • Sammenlægning af linjer i forbindelse med fakturering
Regnskabsrelaterede funktioner
 • Komplet finansbogholderi, inkl. momsregnskab  
 • Budget med redigering i Excel  
 • Balanceudskrift af sidste års tal, holdt op mod budget  
 • Afstemning mod bank, herunder import af CSV-fil fra bank 
 • Mulighed for faste finanskladder til løn, afskrivninger mv.   
 • Inkl. flere regnskaber til f.eks. holdingselskaber, ejendomsselskaber   
 • Fakturering via EAN (offentlige) og til PDF, herunder også aconto fakturering   
 • Rykkere, rentenota og kontoudtog på PDF   
 • Indbetaling via FIK koder igennem indlæsning fra bank  
 • Dannelse af udbetalingsfil til bank (DK-betalinger)  
 • Valutahåndtering med automatisk opdatering   
 • Dimensionsregnskab med op til 8 valgfrie dimensioner pr. postering. Eksempelvis regnskab på afdeling, biler mv.   
 • Mulighed for at lægge andre sprog og regnskabsregler ind  
 • Likviditetsanalyser og beregning  
 • Kontoskemaer til udvidet budgetkontrol og regnskabsaflæggelse
Andre funktioner:
 • Simpel og avanceret lagerstyring   
 • Indkøbsstyring og opretning af indkøbsrekvisitioner og indkøbsordrer   
 • Priskartotek med mulighed for individuelle priser og rabatter pr. sag og pr. kunde  
 • Anlægsmodul med service og afskrivningsinterval  
 • Kopier og opret nye sager med skabeloner – hurtigt og enkelt  
 • Ressourcemodul til maskiner og personer   
 • Indbyggede workflows til godkendelse og opfølgning 
 • Kontaktpersonsystem integreret med Outlook 
 • CRM-system til pipeline og salgsstyring, sandsynligheder på salgsmuligheder   
 • Særskilt tilbudsmodul   
 • HR-kartotek til registrering af certifikater, hvem har fået udleveret hvilke nøgler, PCere osv.   
 • Avanceret rettighedsstyring   
 • Indbyggede rollecentre – få vist de knapper og funktioner, som skal bruges til din rolle i virksomheden  
 • Mulighed for at rette og tilpasse i eget rollecenter  
 • Mulighed for valg af sprog  
 • Integration til øvrige Office produkter som Word, Excel og f.eks. OneNote

Udvidet sagsbudget

Låst budget

Med funktionen låst budget, fås et overblik over hvordan en sag ser ud, i forholdet mellem budget og de faktiske tal. Med låst budget fås dermed et overblik over forkalkulation og efterkalkulation. Når f.eks. en sag er kalkuleret og en aftale indgås med en kunde, kan det være en god idé at låse budgettet – for derigennem at bruge det som erfaringstal til de næste sager.

I grafikken ses et eksempel på en sag, hvor udgangspunktet for det kalkulerede budget for DB og DG fremgår. Yderligere ses også det faktisk løbende DB og DG for sagen, samt det forventede budgetterede DB og DG for sagen, når den er afsluttet.

Integration til lønsystemer

Bruger virksomheden eksterne lønsystemer

Benytter du Lessor eller Bluegarden som lønsystem, kan vi også integrere økonomisystemet til det.

Læs mere om Lessor Løn

Læs mere om Bluegarden løn.

Dokumenthåndtering inkl. KS og aftalesedler

Dokumenthåndtering

Når du opretter sagerne i Dynamics 365 Business Central/NAV, dannes der automatisk en mappestruktur i din Microsoft Office 365 og sagsnummeret er nu det samme både i Microsoft Office 365 og i Dynamics NAV. Du får altså alt gemt ét sted i dit digitale arkiv – også e-mails og billeder m.m. på den enkelte sag.

Dokumentets forløb er således:

 1. Projektet dannes i Microsoft Dynamics NAV/økonomisystemet
 2. Der dannes automatisk en mappestruktur i Office 365
 3. Dokumenter flettes med data fra sagskort til Word/Excel
 4. Relevante dokumenter er nu synlige på SharePoint og via Microsoft Dynamics NAV
 5. Mappen med de relevante filer for det oprettede projekt findes nu også i den lokale stifinder og er nem at tilgå
 6. Når sagen åbnes i stifinder, ligger alle de relevante dokumenter og filer på sagen ét sted. Her ligger f.eks. også billederne, der er registreret af medarbejdere, der via deres registreringer, har arkiveret billeder på det arbejde, de har lavet på sagen.

Læs mere om dokumenthåndtering.

Dan egne KS skemaer

Ved hjælp af dokumentstyring dannes der egne KS skemaer i dit system. Det kan både ske i Word og Excel, alt efter hvad du fortrækker.

Billedet viser et eksempel på et Word dokument, som kan være flettet med data taget direkte fra sagen i systemet.

Mailarkivering

Tilkøb til dokumenthåndteringsmodulet

Få mulighed for at arkivere vigtige og relevante e-mails for de enkelte sager – direkte via Microsoft Outlook.
Med mailarkivering tilføjes en ny knap i Outlook, som giver mulighed for at arkivere mails direkte på de enkelte sager. De arkiverede mails opbevares nu i SharePoint, sammen med de resterende dokumenter, der tilhører sagen.

Integration til Sigma

Benytter din virksomhed Sigma?
Vi er partner med Sigma og integrerer derfor til deres kalkulationsprogram. Benytter du et andet kalkulationssystem, kan vi muligvis også integrere til dette.

 

Opgavestyring, timeregistrering og fotodokumentation

Registrering og godkendelse af timer, materialer og ressourcer

Funktionen giver mulighed for at kunne registrere timer, materialer og ressourcer. Sammen med godkenderpanelet sørger du for, at det fremover kun er godkendte timer, der sendes til bogholderiet.

Hurtigt og online

Med online tidsregistrering kan du få styr på tiden og sikrer en nem, hurtig og enkel registrering af arbejdstiden. Samtidig får du et fuldt overblik over de planlagte og brugte arbejdstimer, med vores timeregistreringsprogram. Det betyder, at det er slut med håndskrevne timesedler, som medarbejderne skal huske at få afleveret. Med vores online og gratis tidsregistrering går ingen timer tabt, og med et enkelt klik sendes arbejdstimerne direkte til godkendelse hos chefen eller bogholderiet.

Når medarbejderen åbner timeregistreringen på mobilen, kan månedens overblik ses som det vises her på mobilen. Farverne indikerer hvorvidt registreringen er registreret (orange) eller godkendt (grøn). På mobilen til højre ses den egentlige registrering – her kan tilføjes kommentarer, materialer og ressourcer til registreringen.

Herunder ses godkenderpanelet. Den projektansvarlige får tilsendt den tidsregistrering der er dannet på mobilen og kan så vælge at redigere, godkende, afvise eller slette registreringen. Godkendes registreringen i godkenderpanelet, så sendes den godkendte registrering direkte til kassekladden i økonomisystemet til bogføring.

Læs om opgavestyring.

Billeder følger registreringer 

Vores kunder fortæller os, at udtrykket ‘et billede siger mere end 1.000 ord’ er sandt, når det gælder vores fotodokumentation. Du får visualiseret projektforløbet og kan fremover fremvise dokumentation på alle registreringer, du har dokumenteret arbejde med billeder. Ved at bruge fotodokumentationen arkiveres alle de registrerede billeder på sagen i det digitale arkiv – det er smart, simpelt og nemt.

Mobilen viser, hvordan skærmen ser ud, når medarbejderen er ved at danne en registrering med et billede. Billederne kan hentes direkte fra kamerarullen på telefonen, og bliver så vedhæftet registreringen.

Billedet der sendes med registreringen, sendes videre med registreringen til godkendelse hos den projektansvarlige (se skærmen) og når registreringen godkendes her, sendes registreringen videre til bogholderiet. Billederne arkiveres direkte i den tilhørende sag på SharePoint, så de relevante billeder fra registreringerne, følger sagerne i arkivet.

Læs mere om fotodokumentation.

 

Akkord- og skurbog

Den elektroniske skurbog

Vores bud på en elektronisk skurbog til registrering af timeforbruget på akkordopgaver. Skurbogen er fuldt integreret i vores løsning og timerne overføres derfor direkte til godkenderpanelet, hvor projektlederen kan redigere, godkende, afvise eller slette registreringen. 

 

Servicehåndtering og planlægning

Servicehåndtering

Brug sagsmodulet til at få styr på dine serviceopgaver. Med en simpel tilgang og udvidelse på sagsmodulet skabes der overblik og sammenhæng til serviceopgaver i marken.

Få håndtering af servicekontrakter og opgaver med vores servicehåndteringsmodul, der giver dig et komplet overblik over serviceopgaverne, og integreres automatisk til opgavestyringen for det udførte arbejde.

Ved hjælp af servicemodulet, kan der sendes opgaver ud til udvalgte medarbejdere, der så herefter udfører opgaven hos kunden og registrerer timerne, som herefter importeres tilbage i Microsoft Dynamics NAV.

Se servicehåndteringsprocessen i billeder og læs mere.

Ét klik, så ligger sagen i kalenderen

Planlæg og opret opgaver eller aftaler direkte i Microsoft Outlook. Der kan planlægges både mandetimer, biler og øvrige ressourcer.

Sagen planlægges og oprettes i Microsoft Dynamics NAV og sendes derefter til Outlook kalenderen. Dette giver dig mulighed for at danne et let og simpelt overblik over virksomhedens ressourcer. Skal det være muligt både at kunne håndtere opgaver og økonomi på en hovedsag og efterfølgende ekstraopgaver, så kan du styre det via undersagsmodulet i økonomisystemet.

Læs mere om planlægning.

Økonomisk overblik via Power BI

Økonomisk overblik

Med det økonomiske overblik, får du vist nøgletallene i form af grafer og søjler med statistikværktøjet Power BI. Du kan nemt efterkalkulere og dele dine rapporter med dine kollegaer, så I sammen kan optimere måden I arbejder på og arbejde smartere og mere effektivt på næste projekt.

Statistikværktøjet samler alle nøgletallene og giver dem liv. Opstillingen af tal og søjler sættes op baseret på den enkelte medarbejders ønsker – måske er det, at holde øje med virksomhedens økonomi eller måske ønsker salgschefen at fokusere mere på, hvilke salg og projekter, der har været sat i gang, i en specifik periode.

Læs meget mere om mulighederne med statistikker og efterkalkulation på projektforløb.

Administrativ bruger (bogholder/projektleder mfl.)

Hvad er en administrativ bruger?

Der er 2 brugertyper i løsningen – en administrativ og en begrænset brugertype. Den administrative er til dig der skal bogføre, fakturere, lave lagerreguleringer og som kræver funktioner vedr. finansposteringer eller skal kunne oprette nye sager i systemet. 

Udgangspunktet er derfor, at projektledere og bogholderi har en full user licens. Men er man projektleder, som ikke nødvendigvis skal oprette nye sager, kan man afprøve, om man kan nøjes med en begrænset bruger. Den administrative bruger kaldes ofte en fuld bruger eller en regnskabsbruger.

For den regnskabsansvarlige er det altafgørende at have den administrative rolle i økonomisystemet, da der arbejdes med projektstyring, fakturering, lønninger m.m. Læs om alle fordelene for den regnskabsansvarlige og ved at vælge Microsoft Dynamics løsningerne her.

Begrænset bruger

Hvad er en begrænset bruger?

Denne bruger forklares ofte som en ‘kiggebruger’. Den tekniske beskrivelse af en begrænset bruger er, at man kan læse data, der hvor man har rettighed til. Man kan også skrive data i en række standard tabeller og 3 valgfrie tabeller. Der bruges ofte mere end 3 tabeller, når man skal oprette en ny sag.  

 

Øvrige funktioner - Cloud

Øvrige funktioner - Pro

Øvrige funktioner

 

Brug Microsofts app marked

Med løsningen følger et væld af små og større tillægsløsninger, som kan importeres og igangsættes direkte fra AppSource. Det smarte er, at de programmer som indlæses fra AppSource, lægges på en måde, som gør at de ikke røres, når Microsoft opdaterer løsningen.  

Se Microsofts AppSource marked.

Datamigrering

Du kan importere masterdata og nogle transaktionsdata fra andre økonomisystemer, baseret på standardkonfigurationspakken i løsningen. Der findes endvidere datamigrering fra C5 og direkte ind til løsningen.  

Der er også en metode, som kan indlæse data fra Excel og ind til løsningen.  

Gratis revisoradgang

Hvis du bruger en ekstern revisor til at administrere regnskabet og regnskabets aflæggelse, kan du invitere ham eller hende indenfor i Dynamics 365 Business Central, så I kan samarbejde om regnskabs data. 

Når din revisor har fået adgang til løsningen, kan han eller hun bruge rollecenteret ‘Regnskabsmedarbejder’, der giver nem adgang til de mest relevante vinduer for dette arbejde. 

Gratis support med i din løsning

I den månedlige brugerbetaling er der inkluderet support og helpdesk-funktion. Det betyder at vi fungerer som din IT-supportafdeling på din løsning. Alt support eller hjælp som kan holdes under 15 min. er inkl. i løsningen.

Ønskes undervisning og hjælp i applikationen eller en programændring eller tilpasning, så betales det særskilt. Såfremt der ønskes support til dit lokale udstyr såsom PC, printer, server eller andet som står lokalt ved dig, kan det også købes særskilt.  

Se alt om vores support.

Har du andre løsninger/programmer/services der skal integreres til din IT-løsning? 

Alle løsningerne kan åbnes mod andre programmer. Gennem en teknologi som API eller webservice, kan løsningen udveksle data med andre systemer. Har du en løsning I er rigtig glade for, er det altså ikke nødvendigvis en forhindring at få en af vores løsninger – vi integrerer gerne til andre systemer. 

Kontakt salg for nærmere information.  

Ingen begrænsninger på plads – du kan altid udvide når virksomheden er i vækst

Løsningen er baseret på en SQL database, som har en maks. størrelse på 250 GB – hvilket er rigtigt meget. Alt efter brugere og programmer som er tilkoblet løsningen kan der blive tale om at gøre databasen hurtigere – hvilket er et tilkøb man kan gøre når behovet opstår.   

Leverandøruafhængighed

Hele løsningen er baseret på Microsoft standard software, som bruges verden over. Endvidere er der mange IT-forhandlere i Danmark, der yder support på disse systemer, fordi systemerne er så udbredte og anerkendte. Det sikrer, at hvis du som kunde kører fast i et leverandørforhold, hvor kemien ikke lige passer, så kan andre Microsoft partnere yde support på løsningen.

Vi har egne udviklede produkter i løsningen og har derfor et dybere kendskab til dem, men produkterne kan godt bruges gennem andre forhandlere.  

Microsoft version

Aldrig har der været investeret så meget i produktudvikling fra Microsofts side, som lige nu. Vi ser løbende nye versioner og funktioner og opdateringerne sker hurtigere end nogensinde før. Fælles for alle løsninger er, at vi hos IT-Effect altid tager den seneste godkendte version. Vi springer ikke nødvendigvis med på den første udgave, men venter ofte til systemerne er gennemtestet.  

Dynamics 365 Business Central Essential er leveret direkte fra Microsofts egen Cloud platform og opdateres og vedligeholdes af Microsoft selv. Opdateringerne styres af Microsoft selv og sker automatisk. 

Et kært barn har mange navne, og det gør sig også gældende på navnet fra Microsoft – fremover fra efteråret 2018 hedder det sidste nye IT forretningssystem Dynamics 365 Business Central. Før har produktet heddet Navision eller NAV, som de fleste sikkert kender systemet under, men produktet og funktionerne er de samme.  

Er du en af dem, som har et aktivt abonnement på NAV eller et andet produkt fra Microsoft f.eks. C5, så kan det være at du kvit og frit kan få adgang til den nye licens og blot skal betale for installering og opsætning. Ring til vores salgsafdeling og hør nærmere på telefon 87 43 10 00 eller skriv en e-mail, så vender vi tilbage så hurtigt som muligt. 

Office 365 – en naturlig del af din IT-løsning 

IT-Effect placerer som udgangspunkt produktet i skyen ved siden af mail og Microsoft Office 365 løsningen. Dette sikrer, at det er samme platform og at login og password er det samme, som til mail og Office-løsningen. Der kan også laves en særlig installation på lokale servere – det er op til dig som kunde at bestemme, hvor systemet skal driftes.  

Office 365 fås i to forskellige udgaver, nemlig Essentials og Premium.
Med Office Essentials fås webversionerne af Word, Excel, PowerPoint og Outlook til 39 kr. pr. bruger pr. måned.
Office Premium består af skrivebordsversionerne af hele Office-pakken, samt webversionerne af Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Office 365 Premium koster 89 kr. pr. bruger pr. måned.

Rediger data i Excel

I løsningen kan du se KPI’er og få vist en oversigt over virksomhedens økonomiske tilstand. Du kan også åbne lister i Excel og analysere dataene der, og det er også muligt at eksportere tunge regnskabsopgørelser, f.eks. balancen eller resultatopgørelsen til Excel, analysere dataene og udskrive rapporterne. 

Aldersfordelte tilgodehavender
Lad os antage, at du vil lære mere om virksomhedens pengestrøm. Du kan åbne rapporten Pengestrømsopgørelse i Excel, men det, der egentlig sker, er, at vi eksporterer de relevante data for dig og opretter en Excel-projektmappe, der er baseret på en allerede defineret skabelon fra rollecenteret ‘Business Manager’ eller ‘Regnskabsmedarbejder’.  

I Excel får du vist en fane, hvor dataene er opstillet i det første regneark. De data, der blev eksporteret, findes også i andre regneark, i de tilfælde, der er behov for. Du kan udskrive rapporten med det samme, eller ændre den, indtil du har den oversigt og de oplysninger, du skal bruge. Brug tilføjelsesprogrammet Business Central Excel til at filtrere og analysere data. 

Med tilføjelsesprogrammet Business Central Excel kan du oprette nye data og redigere data via Excel, for så at opdatere fra Excel arket og retur til løsningen igen.  

Hvem drifter din løsning?

Der er valgfrihed omkring, hvor løsningen teknisk skal installeres. Det er helt op til dig at beslutte, om den skal ligge i skyen direkte ved Microsoft, i et datacenter eller hos virksomheden selv på egne servere. Løsningen kan leveres på 2 måder ved Microsoft – enten direkte ved dem, med serverpladsen inkluderet, eller på et serverområde ved Microsoft, hvor vi fra IT-Effect har adgang til udviklingsmiljøet.  

Inkluderet i Cloud-løsningen, for Pro-løsningen ring på tlf.: 87 43 10 00

Sikkerhed og backup

Fælles for alle løsninger er, at de placeres i Microsoft datacenter Azure, hvor der automatisk tages backup. Som standard kan en backup rulles ud 14 dage retur, hvilket vil sige, at der kan spoles tilbage på et helt bestemt tidspunkt, som en given fejl er opstået. Der kan også købes ekstra sikkerhed, hvis en virksomhed ønsker at kopiere data ned lokalt – kontakt vores salgsafdeling for nærmere info på tlf. 87 43 10 00 eller på e-mail.

Ved at placere data i Microsoft datacenter Azure, er reglerne omkring GDPR-lovgivningen også overholdt. Se Microsofts sikkerhedspolitik for GDPR på Azure.

Specielle behov eller tilføjelser til din løsning?

Har du behov for funktioner, som ikke er nævnt her i oversigten, eller har du tilpasninger til virksomhedens økonomisystem i dag, som du gerne fortsat vil gøre brug af, så sørger vi for at tilpasningerne opdateres og varetages.

Ring til os – så tager vi en snak om, hvilke tilretninger der er tale om, og hvad det vil betyde for din fremtidige løsning.

Continia Payment Management

Begrænset funktionalitet

 

Direkte online kommunikation med banken

Håndter bankbetalingerne direkte fra økonomisystemet og spar en masse tid på de manuelle indtastninger. Continia Payment Management giver dig en sikker og nem forbindelse til virksomhedens bank.

Continia Document Capture

Begrænset funktionalitet

 

Få afløftet data – selv på varelinjeniveau

Scan, få OCR godkendelse, registrer og arkiver alle typer af dokumenter direkte i økonomisystemet. Document Capture gør det muligt at afløfte data som f.eks. en leverandørfaktura, som automatisk videresendes til den, der skal godkende fakturaen. Samtidig kan den data, der er afløftet, ses i systemet.

Continia Document Output

 

 

Slut med at sende kopier

Med PDF og udskriftsmodul til håndtering af dokumenter som tilbud, ordrebekræftelser, salgsfakturaer, rykkere, rentenota samt kontoudtog inkl. vedhæftede bilag.

Der er 10 standard e-mail skabeloner med i løsningen. Du kan tilrette disse skabeloner til virksomhedens behov eller få lavet egne skabeloner.

Continia Bankkontoafstemning

 

 

Spar tid og undgå fejl med digital bankkontoafstemning

Få automatisk bilagsmatch og udligning af samlebetalinger, samt automatisk dannelse af indbetalings kladde m.m. Få store besparelser på tid og fejl i indtastninger, når f.eks. en større mængde data skal behandles. Få kontoudtog fra banken i elektronisk format og afstem bankkonti – inkl. eventuelle udenlandske konti. Ved de betalinger, der ikke findes en modpost på i økonomisystemet, oprettes der et eksempel til bogføring.

Continia e-Document export

 

 

Send digitale dokumenter som fakturaer, kreditnotaer og rykkere direkte fra NAV/365 Business Central.
e-Documents Export indeholder direkte kommunikation med førende VANS-udbydere (Value Added Network Service). Dette betyder, at du kan sende dine e-dokumenter direkte fra NAV/365 Business Central via de førnævnte VANS-udbyderes sikre netværk.

Continia e-Documents import

 

 

Modtag dine dokumenter digitalt

Modtag digitale dokumenter som fakturaer, kreditnotaer m.m. direkte i økonomisystemet. Digitale dokumenter, der indeholder data og derfor ikke behøver OCR-behandling, kan registreres automatisk. E-Documents import kan håndtere alle formater. Løsningen indeholder direkte kommunikation med førende VANS-udbydere (Value Added Network Service).

Integration til Scalepoint

 

 

Tillægsmodul til servicemodul

Håndterer din virksomhed forsikringsopgaver?
Vi integrerer bl.a. med Scalepoint, hvis der er behov for at digitalisere håndteringen af forsikringsopgaverne.

Ressourceplanlægning

 

 

Tilkøb til planlægningsmodulet

Langsigtet ressourceplanlægning gøres muligt, med integration til Netronics Gantt-diagrammer.
Få et visuelt overblik over produktion, opgaver, ressourcer eller serviceordrer.

Tasklet scannermodul

 

 

Optimer lagerprocesserne

Med Mobil WMS til Microsoft Dynamics får du en lagerscannerløsning, der integreres direkte med økonomisystemet. Lagermedarbejderen kan med denne løsning arbejde offline, såvel som online, uden at data går tabt. Løsningen er brugervenlig, nem at bruge og kan tilpasses den enkelte kunde, hvis der er specielle behov.

Læs mere om Tasklets scannermodul.

Øvrige funktioner - Cloud

Øvrige funktioner

Brug Microsofts app marked

Med løsningen følger et væld af små og større tillægsløsninger, som kan importeres og igangsættes direkte fra AppSource. Det smarte er, at de programmer som indlæses fra AppSource, lægges på en måde, som gør at de ikke røres, når Microsoft opdaterer løsningen.  

Se Microsofts AppSource marked.

Datamigrering

Du kan importere masterdata og nogle transaktionsdata fra andre økonomisystemer, baseret på standardkonfigurationspakken i løsningen. Der findes endvidere datamigrering fra C5 og direkte ind til løsningen.  

Der er også en metode, som kan indlæse data fra Excel og ind til løsningen.  

Gratis revisoradgang

Hvis du bruger en ekstern revisor til at administrere regnskabet og regnskabets aflæggelse, kan du invitere ham eller hende indenfor i Dynamics 365 Business Central, så I kan samarbejde om regnskabs data. 

Når din revisor har fået adgang til løsningen, kan han eller hun bruge rollecenteret ‘Regnskabsmedarbejder’, der giver nem adgang til de mest relevante vinduer for dette arbejde. 

Gratis support med i din løsning

I den månedlige brugerbetaling er der inkluderet support og helpdesk-funktion. Det betyder at vi fungerer som din IT-supportafdeling på din løsning. Alt support eller hjælp som kan holdes under 15 min. er inkl. i løsningen.

Ønskes undervisning og hjælp i applikationen eller en programændring eller tilpasning, så betales det særskilt. Såfremt der ønskes support til dit lokale udstyr såsom PC, printer, server eller andet som står lokalt ved dig, kan det også købes særskilt.  

Se alt om vores support.

Har du andre løsninger/programmer/services der skal integreres til din IT-løsning? 

Alle løsningerne kan åbnes mod andre programmer. Gennem en teknologi som API eller webservice, kan løsningen udveksle data med andre systemer. Har du en løsning I er rigtig glade for, er det altså ikke nødvendigvis en forhindring at få en af vores løsninger – vi integrerer gerne til andre systemer. 

Kontakt salg for nærmere information.  

Ingen begrænsninger på plads – du kan altid udvide når virksomheden er i vækst

Løsningen er baseret på en SQL database, som har en maks. størrelse på 250 GB – hvilket er rigtigt meget. Alt efter brugere og programmer som er tilkoblet løsningen kan der blive tale om at gøre databasen hurtigere – hvilket er et tilkøb man kan gøre når behovet opstår.   

Leverandøruafhængighed

Hele løsningen er baseret på Microsoft standard software, som bruges verden over. Endvidere er der mange IT-forhandlere i Danmark, der yder support på disse systemer, fordi systemerne er så udbredte og anerkendte. Det sikrer, at hvis du som kunde kører fast i et leverandørforhold, hvor kemien ikke lige passer, så kan andre Microsoft partnere yde support på løsningen.

Vi har egne udviklede produkter i løsningen og har derfor et dybere kendskab til dem, men produkterne kan godt bruges gennem andre forhandlere.  

Microsoft version

Aldrig har der været investeret så meget i produktudvikling fra Microsofts side, som lige nu. Vi ser løbende nye versioner og funktioner og opdateringerne sker hurtigere end nogensinde før. Fælles for alle løsninger er, at vi hos IT-Effect altid tager den seneste godkendte version. Vi springer ikke nødvendigvis med på den første udgave, men venter ofte til systemerne er gennemtestet.  

Dynamics 365 Business Central Essential er leveret direkte fra Microsofts egen Cloud platform og opdateres og vedligeholdes af Microsoft selv. Opdateringerne styres af Microsoft selv og sker automatisk. 

Et kært barn har mange navne, og det gør sig også gældende på navnet fra Microsoft – fremover fra efteråret 2018 hedder det sidste nye IT forretningssystem Dynamics 365 Business Central. Før har produktet heddet Navision eller NAV, som de fleste sikkert kender systemet under, men produktet og funktionerne er de samme.  

Er du en af dem, som har et aktivt abonnement på NAV eller et andet produkt fra Microsoft f.eks. C5, så kan det være at du kvit og frit kan få adgang til den nye licens og blot skal betale for installering og opsætning. Ring til vores salgsafdeling og hør nærmere på telefon 87 43 10 00 eller skriv en e-mail, så vender vi tilbage så hurtigt som muligt. 

Office 365 – en naturlig del af din IT-løsning 

IT-Effect placerer som udgangspunkt produktet i skyen ved siden af mail og Microsoft Office 365 løsningen. Dette sikrer, at det er samme platform og at login og password er det samme, som til mail og Office-løsningen. Der kan også laves en særlig installation på lokale servere – det er op til dig som kunde at bestemme, hvor systemet skal driftes.  

Office 365 fås i to forskellige udgaver, nemlig Essentials og Premium.
Med Office Essentials fås webversionerne af Word, Excel, PowerPoint og Outlook til 39 kr. pr. bruger pr. måned.
Office Premium består af skrivebordsversionerne af hele Office-pakken, samt webversionerne af Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Office 365 Premium koster 89 kr. pr. bruger pr. måned.

Rediger data i Excel

I løsningen kan du se KPI’er og få vist en oversigt over virksomhedens økonomiske tilstand. Du kan også åbne lister i Excel og analysere dataene der, og det er også muligt at eksportere tunge regnskabsopgørelser, f.eks. balancen eller resultatopgørelsen til Excel, analysere dataene og udskrive rapporterne. 

Aldersfordelte tilgodehavender
Lad os antage, at du vil lære mere om virksomhedens pengestrøm. Du kan åbne rapporten Pengestrømsopgørelse i Excel, men det, der egentlig sker, er, at vi eksporterer de relevante data for dig og opretter en Excel-projektmappe, der er baseret på en allerede defineret skabelon fra rollecenteret ‘Business Manager’ eller ‘Regnskabsmedarbejder’.  

I Excel får du vist en fane, hvor dataene er opstillet i det første regneark. De data, der blev eksporteret, findes også i andre regneark, i de tilfælde, der er behov for. Du kan udskrive rapporten med det samme, eller ændre den, indtil du har den oversigt og de oplysninger, du skal bruge. Brug tilføjelsesprogrammet Business Central Excel til at filtrere og analysere data. 

Med tilføjelsesprogrammet Business Central Excel kan du oprette nye data og redigere data via Excel, for så at opdatere fra Excel arket og retur til løsningen igen.  

Hvem drifter din løsning?

Der er valgfrihed omkring, hvor løsningen teknisk skal installeres. Det er helt op til dig at beslutte, om den skal ligge i skyen direkte ved Microsoft, i et datacenter eller hos virksomheden selv på egne servere. Løsningen kan leveres på 2 måder ved Microsoft – enten direkte ved dem, med serverpladsen inkluderet, eller på et serverområde ved Microsoft, hvor vi fra IT-Effect har adgang til udviklingsmiljøet.  

Inkluderet i Cloud-løsningen, for Pro-løsningen ring på tlf.: 87 43 10 00

Sikkerhed og backup

Fælles for alle løsninger er, at de placeres i Microsoft datacenter Azure, hvor der automatisk tages backup. Som standard kan en backup rulles ud 14 dage retur, hvilket vil sige, at der kan spoles tilbage på et helt bestemt tidspunkt, som en given fejl er opstået. Der kan også købes ekstra sikkerhed, hvis en virksomhed ønsker at kopiere data ned lokalt – kontakt vores salgsafdeling for nærmere info på tlf. 87 43 10 00 eller på e-mail.

Ved at placere data i Microsoft datacenter Azure, er reglerne omkring GDPR-lovgivningen også overholdt. Se Microsofts sikkerhedspolitik for GDPR på Azure.

Specielle behov eller tilføjelser til din løsning?

Har du behov for funktioner, som ikke er nævnt her i oversigten, eller har du tilpasninger til virksomhedens økonomisystem i dag, som du gerne fortsat vil gøre brug af, så sørger vi for at tilpasningerne opdateres og varetages.

Ring til os – så tager vi en snak om, hvilke tilretninger der er tale om, og hvad det vil betyde for din fremtidige løsning.

Begrænset funktionalitet
Continia Payment Management

Direkte online kommunikation med banken

Håndter bankbetalingerne direkte fra økonomisystemet og spar en masse tid på de manuelle indtastninger. Continia Payment Management giver dig en sikker og nem forbindelse til virksomhedens bank.

Begrænset funktionalitet
Continia Document Capture

Få afløftet data – selv på varelinjeniveau

Scan, få OCR godkendelse, registrer og arkiver alle typer af dokumenter direkte i økonomisystemet. Document Capture gør det muligt at afløfte data som f.eks. en leverandørfaktura, som automatisk videresendes til den, der skal godkende fakturaen. Samtidig kan den data, der er afløftet, ses i systemet.

Øvrige funktioner - Pro

Øvrige funktioner

Brug Microsofts app marked

Med løsningen følger et væld af små og større tillægsløsninger, som kan importeres og igangsættes direkte fra AppSource. Det smarte er, at de programmer som indlæses fra AppSource, lægges på en måde, som gør at de ikke røres, når Microsoft opdaterer løsningen.  

Se Microsofts AppSource marked.

Datamigrering

Du kan importere masterdata og nogle transaktionsdata fra andre økonomisystemer, baseret på standardkonfigurationspakken i løsningen. Der findes endvidere datamigrering fra C5 og direkte ind til løsningen.  

Der er også en metode, som kan indlæse data fra Excel og ind til løsningen.  

Gratis revisoradgang

Hvis du bruger en ekstern revisor til at administrere regnskabet og regnskabets aflæggelse, kan du invitere ham eller hende indenfor i Dynamics 365 Business Central, så I kan samarbejde om regnskabs data. 

Når din revisor har fået adgang til løsningen, kan han eller hun bruge rollecenteret ‘Regnskabsmedarbejder’, der giver nem adgang til de mest relevante vinduer for dette arbejde. 

Gratis support med i din løsning

I den månedlige brugerbetaling er der inkluderet support og helpdesk-funktion. Det betyder at vi fungerer som din IT-supportafdeling på din løsning. Alt support eller hjælp som kan holdes under 15 min. er inkl. i løsningen.

Ønskes undervisning og hjælp i applikationen eller en programændring eller tilpasning, så betales det særskilt. Såfremt der ønskes support til dit lokale udstyr såsom PC, printer, server eller andet som står lokalt ved dig, kan det også købes særskilt.  

Se alt om vores support.

Har du andre løsninger/programmer/services der skal integreres til din IT-løsning? 

Alle løsningerne kan åbnes mod andre programmer. Gennem en teknologi som API eller webservice, kan løsningen udveksle data med andre systemer. Har du en løsning I er rigtig glade for, er det altså ikke nødvendigvis en forhindring at få en af vores løsninger – vi integrerer gerne til andre systemer. 

Kontakt salg for nærmere information.  

Ingen begrænsninger på plads – du kan altid udvide når virksomheden er i vækst

Løsningen er baseret på en SQL database, som har en maks. størrelse på 250 GB – hvilket er rigtigt meget. Alt efter brugere og programmer som er tilkoblet løsningen kan der blive tale om at gøre databasen hurtigere – hvilket er et tilkøb man kan gøre når behovet opstår.   

Leverandøruafhængighed

Hele løsningen er baseret på Microsoft standard software, som bruges verden over. Endvidere er der mange IT-forhandlere i Danmark, der yder support på disse systemer, fordi systemerne er så udbredte og anerkendte. Det sikrer, at hvis du som kunde kører fast i et leverandørforhold, hvor kemien ikke lige passer, så kan andre Microsoft partnere yde support på løsningen.

Vi har egne udviklede produkter i løsningen og har derfor et dybere kendskab til dem, men produkterne kan godt bruges gennem andre forhandlere.  

Microsoft version

Aldrig har der været investeret så meget i produktudvikling fra Microsofts side, som lige nu. Vi ser løbende nye versioner og funktioner og opdateringerne sker hurtigere end nogensinde før. Fælles for alle løsninger er, at vi hos IT-Effect altid tager den seneste godkendte version. Vi springer ikke nødvendigvis med på den første udgave, men venter ofte til systemerne er gennemtestet.  

Dynamics 365 Business Central Essential er leveret direkte fra Microsofts egen Cloud platform og opdateres og vedligeholdes af Microsoft selv. Opdateringerne styres af Microsoft selv og sker automatisk. 

Et kært barn har mange navne, og det gør sig også gældende på navnet fra Microsoft – fremover fra efteråret 2018 hedder det sidste nye IT forretningssystem Dynamics 365 Business Central. Før har produktet heddet Navision eller NAV, som de fleste sikkert kender systemet under, men produktet og funktionerne er de samme.  

Er du en af dem, som har et aktivt abonnement på NAV eller et andet produkt fra Microsoft f.eks. C5, så kan det være at du kvit og frit kan få adgang til den nye licens og blot skal betale for installering og opsætning. Ring til vores salgsafdeling og hør nærmere på telefon 87 43 10 00 eller skriv en e-mail, så vender vi tilbage så hurtigt som muligt. 

Office 365 – en naturlig del af din IT-løsning 

IT-Effect placerer som udgangspunkt produktet i skyen ved siden af mail og Microsoft Office 365 løsningen. Dette sikrer, at det er samme platform og at login og password er det samme, som til mail og Office-løsningen. Der kan også laves en særlig installation på lokale servere – det er op til dig som kunde at bestemme, hvor systemet skal driftes.  

Office 365 fås i to forskellige udgaver, nemlig Essentials og Premium.
Med Office Essentials fås webversionerne af Word, Excel, PowerPoint og Outlook til 39 kr. pr. bruger pr. måned.
Office Premium består af skrivebordsversionerne af hele Office-pakken, samt webversionerne af Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Office 365 Premium koster 89 kr. pr. bruger pr. måned.

Rediger data i Excel

I løsningen kan du se KPI’er og få vist en oversigt over virksomhedens økonomiske tilstand. Du kan også åbne lister i Excel og analysere dataene der, og det er også muligt at eksportere tunge regnskabsopgørelser, f.eks. balancen eller resultatopgørelsen til Excel, analysere dataene og udskrive rapporterne. 

Aldersfordelte tilgodehavender
Lad os antage, at du vil lære mere om virksomhedens pengestrøm. Du kan åbne rapporten Pengestrømsopgørelse i Excel, men det, der egentlig sker, er, at vi eksporterer de relevante data for dig og opretter en Excel-projektmappe, der er baseret på en allerede defineret skabelon fra rollecenteret ‘Business Manager’ eller ‘Regnskabsmedarbejder’.  

I Excel får du vist en fane, hvor dataene er opstillet i det første regneark. De data, der blev eksporteret, findes også i andre regneark, i de tilfælde, der er behov for. Du kan udskrive rapporten med det samme, eller ændre den, indtil du har den oversigt og de oplysninger, du skal bruge. Brug tilføjelsesprogrammet Business Central Excel til at filtrere og analysere data. 

Med tilføjelsesprogrammet Business Central Excel kan du oprette nye data og redigere data via Excel, for så at opdatere fra Excel arket og retur til løsningen igen.  

Hvem drifter din løsning?

Der er valgfrihed omkring, hvor løsningen teknisk skal installeres. Det er helt op til dig at beslutte, om den skal ligge i skyen direkte ved Microsoft, i et datacenter eller hos virksomheden selv på egne servere. Løsningen kan leveres på 2 måder ved Microsoft – enten direkte ved dem, med serverpladsen inkluderet, eller på et serverområde ved Microsoft, hvor vi fra IT-Effect har adgang til udviklingsmiljøet.  

Inkluderet i Cloud-løsningen, for Pro-løsningen ring på tlf.: 87 43 10 00

Sikkerhed og backup

Fælles for alle løsninger er, at de placeres i Microsoft datacenter Azure, hvor der automatisk tages backup. Som standard kan en backup rulles ud 14 dage retur, hvilket vil sige, at der kan spoles tilbage på et helt bestemt tidspunkt, som en given fejl er opstået. Der kan også købes ekstra sikkerhed, hvis en virksomhed ønsker at kopiere data ned lokalt – kontakt vores salgsafdeling for nærmere info på tlf. 87 43 10 00 eller på e-mail.

Ved at placere data i Microsoft datacenter Azure, er reglerne omkring GDPR-lovgivningen også overholdt. Se Microsofts sikkerhedspolitik for GDPR på Azure.

Specielle behov eller tilføjelser til din løsning?

Har du behov for funktioner, som ikke er nævnt her i oversigten, eller har du tilpasninger til virksomhedens økonomisystem i dag, som du gerne fortsat vil gøre brug af, så sørger vi for at tilpasningerne opdateres og varetages.

Ring til os – så tager vi en snak om, hvilke tilretninger der er tale om, og hvad det vil betyde for din fremtidige løsning.

Continia Payment Management

Direkte online kommunikation med banken

Håndter bankbetalingerne direkte fra økonomisystemet og spar en masse tid på de manuelle indtastninger. Continia Payment Management giver dig en sikker og nem forbindelse til virksomhedens bank.

Continia Document Capture

Få afløftet data – selv på varelinjeniveau

Scan, få OCR godkendelse, registrer og arkiver alle typer af dokumenter direkte i økonomisystemet. Document Capture gør det muligt at afløfte data som f.eks. en leverandørfaktura, som automatisk videresendes til den, der skal godkende fakturaen. Samtidig kan den data, der er afløftet, ses i systemet.

Continia Document Output

Slut med at sende kopier

Med PDF og udskriftsmodul til håndtering af dokumenter som tilbud, ordrebekræftelser, salgsfakturaer, rykkere, rentenota samt kontoudtog inkl. vedhæftede bilag.

Der er 10 standard e-mail skabeloner med i løsningen. Du kan tilrette disse skabeloner til virksomhedens behov eller få lavet egne skabeloner.

Continia Bankkontoafstemning

Spar tid og undgå fejl med digital bankkontoafstemning

Få automatisk bilagsmatch og udligning af samlebetalinger, samt automatisk dannelse af indbetalings kladde m.m. Få store besparelser på tid og fejl i indtastninger, når f.eks. en større mængde data skal behandles. Få kontoudtog fra banken i elektronisk format og afstem bankkonti – inkl. eventuelle udenlandske konti. Ved de betalinger, der ikke findes en modpost på i økonomisystemet, oprettes der et eksempel til bogføring.

Continia e-Document export

Send digitale dokumenter som fakturaer, kreditnotaer og rykkere direkte fra NAV/365 Business Central.
e-Documents Export indeholder direkte kommunikation med førende VANS-udbydere (Value Added Network Service). Dette betyder, at du kan sende dine e-dokumenter direkte fra NAV/365 Business Central via de førnævnte VANS-udbyderes sikre netværk.

Continia e-Documents import

Modtag dine dokumenter digitalt

Modtag digitale dokumenter som fakturaer, kreditnotaer m.m. direkte i økonomisystemet. Digitale dokumenter, der indeholder data og derfor ikke behøver OCR-behandling, kan registreres automatisk. E-Documents import kan håndtere alle formater. Løsningen indeholder direkte kommunikation med førende VANS-udbydere (Value Added Network Service).

Integration til Scalepoint

Tillægsmodul til servicemodul

Håndterer din virksomhed forsikringsopgaver?
Vi integrerer bl.a. med Scalepoint, hvis der er behov for at digitalisere håndteringen af forsikringsopgaverne.

Ressourceplanlægning

Tilkøb til planlægningsmodulet

Langsigtet ressourceplanlægning gøres muligt, med integration til Netronics Gantt-diagrammer.
Få et visuelt overblik over produktion, opgaver, ressourcer eller serviceordrer.

Tasklet scannermodul

Optimer lagerprocesserne

Med Mobil WMS til Microsoft Dynamics får du en lagerscannerløsning, der integreres direkte med økonomisystemet. Lagermedarbejderen kan med denne løsning arbejde offline, såvel som online, uden at data går tabt. Løsningen er brugervenlig, nem at bruge og kan tilpasses den enkelte kunde, hvis der er specielle behov.

Læs mere om Tasklets scannermodul.

Bohrsvej 1, 8600 Silkeborg

Telefon: 87431000

(Kl. 8-16 alle hverdage, fredag 8-15:30)

E-mail: salg@iteffect.dk

FØLG OS

"Vi

Få nyheder, tips og tricks

Gør som mange andre og skriv dig op til vores nyhedsbrev,
som er tilpasset din virksomheds og branches behov.
Vi sender dig det seneste nye, unikke tips og tricks.

Tilmeld dig her:

Ved tilmelding giver du IT-Effect dit samtykke til at behandle dine data - læs persondatapolitikken.

Læs vores salgs- og leveringsbetingelser her, og vores cookiepolitik kan læses her.

Vi anvender cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk