Continia Payment Management - Godkend og Betal Nemmere.
Logo Continia Payment Management

Strømlign og automatisér alle trin i forbindelse med håndtering af dokumenter. Lige fra modtagelsen og registreringen af et dokument til efterfølgende godkendelse, bogføring og fremsøgning af gemte dokumenter.

Continia Payment Management

Unikt betalings-workflow

Ved at gøre brug af Continia Payment Management kan der sendes betalinger direkte fra Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft 365 Business Central til bankens online-system. Ét løbende workflow sikrer, at betalingerne godkendes og videresendes til banken, hvorefter der umiddelbart efterfølgende modtages en kvittering på betalingen.

Ved at tilføje Continia Statement Intelligence kan hele processen for betaling ensrettes vha. import af kontoudskrifter, automatisk vedhæftning af bilag, afregning af kombinerede betalinger samt automatisk oprettelse af bilag for indbetalinger.

Øg sikkerhedsniveauet

Continia Payment Managements direkte digitale kommunikation med banken medfører, at der kan indhentes valutakurser, gemmes indbetalingsfiler og bankkontoudtog samt indlæses filer til bankkontoafstemning direkte i Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft 365 Business Central – automatisk og sikkert.

Den direkte kommunikation til banken er med til at minimere antallet af fejl og på den måde også med til at øge graden af sikkerhed.

Unik validering

Det høje kvalitetsniveau, som er gennemgående i hele betalingsprocessen, sikres både af den omfattende valideringsmotor samt af aktivitetsloggen. Dette bidrager yderligere til at øge sikkerheden for afsendelse af betalinger til banken. Den automatiserede valideringsproces indbefatter både kontrol af, om en betaling eller betalingstype er inden for de pågældende regler, samt om de regler, der er gældende for formatering af felterne, overholdes.

Anvendes Continia Document Capture kan FIK strengen afløftes direkte og overføres til købsbilaget.

Én udbetalingskladde til alle betalinger

Continia Payment Management gør det muligt at behandle samtlige betalinger samlet fra én udbetalingskladde. Fra kun ét posteringssted, udbetalingskladden, er det således muligt at håndtere betalinger til flere leverandører fra flere bankkonti med forskellige valutaer. Det betyder ikke så meget, om du har få eller mange leverandører og flere eller blot én enkelt bankkonto.

Med Continia Payment Management sikres det, at der altid et skarpt overblik over betalingerne – både inden- og udenfor landets grænser.

 

Læs mere på Continias webside: www.continia.dk