Continia Statement Intelligence - Ensret Processen for Indbetalinger
Logo Continia Statement Intelligence

Statement Intelligence er en tilføjelse til Continia Payment Management som er med til at ensrette processen for indbetalinger. Det gør den vha. funktioner som import af kontoudtog, automatisk vedhæftning af bilag, afregning af kombinerede betalinger samt automatisk oprettelse af bilag for indbetalinger.

Continia Statement Intelligence

Enkel afstemning af konti

Når man har digitale kontoudskrifter fra banken, bidrager Continia Statement Intelligence med funktioner til indlæsning af disse. Ved indlæsning af disse faciliteres afstemningen af bankkonti gennem Continia Statement Intelligence løsningen.

Når kontoudskrifterne indlæses i Continia Statement Intelligence, findes de bankposter, der matcher – er der flere alternativer, opstilles der blot en række forslag. Hvis bankposteringerne ikke findes, oprettes der automatisk forslag til modpostering. Det kunne eksempelvis være gebyrer, indbetalinger, renter m.m.

Afstemning af debitorindbetalinger i få trin

Continia Payment Management lukker og bogfører posterne, allerede inden kontoudtogene for en bestemt periode bliver indlæst i Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft 365 Business Central.
Efterfølgende viser Continia Statement Intelligence samtlige debitorindbetalinger, uanfægtet om der er tale om kontooverførsler eller andre formater, som eksempelvis betalinger fra udlandet, hvorefter posterne oprettes på betalingsbilaget.

Derudover kan Continia Statement Management også genkende mere regelmæssige og faste ydelser som eksempelvis bankgebyrer. Skulle der efter afstemningen være uafklarede poster – det kunne være i forbindelse med en fejl i meddelelsesteksten, kan disse posteringer automatisk overføres til en kladde, hvorfra det er muligt for én selv at udføre konteringsforslag.

Enkel håndtering af valutadifferencer

Med Continia Statement Intelligence er det også nemt og effektivt at håndtere forskellige valutaer. Når en faktura med fremmed valuta bogføres, registreres den i den lokale valuta med udgangspunkt i den givne dagskurs. Når fakturabeløbet efterfølgende overføres til banken vha. Continia Payment Management bliver det som følge af den valutakurs, der er på overførselsdagen.

Når der fra Continia Payment Management afsendes betaling til banken, indlæses det tilsvarende kontoudtog fra banken i Continia Statement Intelligence, som efterfølgende finder de tilsvarende bankregistreringer i Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft 365 Business Central.

Afslutningsvis registrerer Continia Statement Intelligence de forskelle i prisbeløbet, der måtte forekomme, fra den bogførte pris kontra den betalte pris, hvorefter der automatisk foreslås, at der i journalen oprettes posteringslinjer til bogføring af valutadifferencerne på en prisforskelskonto.

Se mere på Continias webside: www.continia.dk