5 gode grunde til at vælge Microsoft Business Central - IT Effect

5 gode grunde til at vælge Microsoft Business Central

  1. Du har opdateret dit ERP-system for sidste gang – nu opdateres Business Central Cloud løbende og uden bøvl.
  2. Markedets bedste tillægsløsninger i form at moduler til din branche
  3. Månedlig betaling for de brugere som er aktive. (bagud afregning)
  4. Leverandør uafhængighed – mange Microsoft partnere som kan supportere løsningen
  5. Let og enkel brugerflade som minder om den øvrige Officepakke

UDDYBNING:

OPDATERET FOR DIT ERP-SYSTEM FOR SIDSTE GANG?

Hvad menes med det? Mange kender til bøvl og dårlige oplevelser når IT-Systemer skal opdateres. Alle tilretninger forsvinder og skal laves på ny. Sådan har det været – men heldigvis ikke længere. Med den nye Microsoft Business Central online driftet og leveret direkte fra Microsoft Cloud opdateres softwaren nu løbende uden du bemærker det. Akkurat på samme måde som din Office 365 pakke med de andre kontorprogrammer fra Microsoft.

MARKEDETS BEDSTE TILLÆGSLØSNINGER

Rigtig mange IT-leverandører ser dette nye AppSource markedet som et stort potentiale for vækst. Det gør, at IT-Partneren tænker standard og fleksibilitet – men hvad betyder det for kunderne? Det er rigtig godt for kunderne, fordi via AppSource skal IT-Partneren lægge tillægsmodul op med mulighed for at kunden kan afprøve funktionaliteten inden kunden beslutter sig for køb. Det er godt for kunden, at der ikke skal være risiko for at købe noget forkert, men man har mulighed for a afprøve produktet inden køb. AppSource kan bedst sammenlignes med App Store (Apple) og Google Play – AppSource er bare til brug for virksomheder og Apps kan hentes ind i Microsoft systemerne.

MÅNEDLIG BETALING FOR DE BRUGERE SOM ER AKTIVE

Det er helt op til den enkelte partner at afgøre hvorledes betalingen skal foregå – men fleksibiliteten er størst hvis der indgås aftale om, at kunden betaler bagud når måneden er gået. Og kun for de brugere som har været aktive i systemerne. Systemerne er indrettet således, at brugere kan deaktiveres og dermed ikke logge på systemerne. Dette kan styres af kundens administrator.

LEVERANDØRUAFHÆNGIGHED

Rigtig mange systemer har set dagens lys henover den seneste årrække, fælles for dem alle er de ikke efterlader muligheden for at skifte leverandør. Systemerne er opbygget omkring specialkode og ofte lukkede systemer uden nogen mulighed for at skifte support eller leverandør – hvis en kunde er kørt fast i et samarbejde. Med Microsoft Business Central er muligheden, som den også har været tidligere på C5 og NAV, at kunden kan skifte ERP-Partner og stadigvæk have samme platform, men nu bare supporteret og hjulpet af en anden forhandler.

ENKEL OG LET BRUGERFLADE

Et af målene med de nye ERP-systemer er, at det skal være slut med IT bøvl og svære systemer at bruge. De nye systemer er webbasseret og minder i højere grad om andre kontorprogrammer fra Officepakken. Det gør, at undervisning og igangsætning er lettere end tidligere.