Continia e-Documents Import - Modtag dokumenter digitalt og spar tid
Continia logo e-Documents Import

Facilitér kommunikationen med alle jeres kunder. Ved at benytte denne tillægsløsning til Continia Document Capture, gør I det muligt at modtage digitale dokumenter såsom fakturaer, rykkere og kreditnotaer direkte i Microsoft Dynamics NAV, eller Microsoft 365 Business Central.

Continia e-Documents Import

Enkel registrering af e-dokumenter

Med Continia e-Documents Import kan I modtage digitale dokumenter direkte i Microsoft Dynamics NAV, eller Microsoft 365 Business Central. Digitale dokumenter, som er udfyldt med data, behøver ikke OCR-håndtering, og de kan derfor registreres automatisk. Med Continia e-Documents Import bliver registrering af elektroniske dokumenter en integreret del af arbejdet i NAV. Når e-dokumenterne behandles, ser du et stylet billede af filen.

Håndterer alle formater

Uanset formatet, faciliterer Continia e-Documents Import at modtage e-dokumenter direkte i Microsoft Dynamics NAV, eller Microsoft 365 Business Central. Det gør det, fordi der i løsningen er indlejret direkte kommunikation med førende VANS-udbydere (Value Added Network Service).

Løsningen gør det muligt at modtage e-dokumenter, der følger disse standarder:

  • PEPPOL (2.0, 3.0)
  • OIOXML (0.8)
  • OIOUBL (2.02)
  • EHF (UBL 2.0, 3.0)

Derudover er det også let at modtage andre formater, idet de blot skal konverteres gennem en VANS-udbyder.Du kan selv afgøre, hvordan e-dokumenterne skal håndteres. Enten kan I selv overføre dem til en intern mappe med filer og importere dem, eller I kan vælge at downloade dem direkte til Microsoft Dynamics NAV, eller Microsoft 365 Business Central via et VANS-udbydersystem.

Velkendt registrerings- og godkendelsesprocedure

På samme måde som ved Continia Document Capture, benytter Continia e-Documents Import sig af momsnummeret for at genkende sælgerne i NAV. Som det er tilfældet med dokumenter, der modtages via Continia Document Capture, giver e-Documents Import dokumentet nogle særlige registrerings-, godkendelses- og bogføringsregler, hvilket betyder, at det hurtigt kan registreres på en købsfaktura og automatisk sende fakturaen, hvis dette ønskes.

Når der afsendes fakturaer og kreditnotaer, som er modtaget i e-Documents Import, til godkendelse, får den bruger, der skal godkende dokumenterne adgang via Continia Web Approval Portal. I portalen vises alle de dokumenter, der afventer godkendelse af godkenderen. Dette vedrører både scannede papirdokumenter samt PDF-dokumenter og e-dokumenter, som er modtaget via e-mail. For at gøre indholdet af fakturaerne overskueligt, kan godkenderen i løbet af hele godkendelsesprocessen af e-dokumenter se et billede af e-fakturaen.

Hurtig og nem implementering

Det er forholdsvist lige til at implementere e-Documents Import i Microsoft Dynamics NAV, eller Microsoft 365 Business Central. Bemærk dog, at VANS-udbyderen kan påføre yderligere omkostninger. e-Documents Import kan anvendes som enkeltstående løsning, men er fungerer også som en tillægsløsning til Continia Document Capture.

Se mere på Continias webside: www.continia.com